Нашият проект "Learn and play" е сред наградените с престижната EITA

Щастливи сме да споделим, че нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA – Европейска награда за иновативно обучение 2023, в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Церемонията по награждаването и последващите работни срещи и дискусии се провеждат под егидата на Еврокомисаря по иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж.
 
От 23-ти до 25-ти ноември 2023, в гр. Брюксел, Белгия, представители на наградените проекти ще имат възможност да обменят опит и да дискутират общи решения. От страна на фондация “Образователно сътрудничество” участие в събитието ще вземе г-жа Анна Портарска.
 
Проектът “Learn and play” е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейският съюз, с дог. 2019-1-BG01-KA201-06256. Той предлага интерактивни инструменти за преодоляването на често срещан проблем в образователните системи на много европейски държави: трудност при усвояване на начална четивната грамотност от деца, чиито майчин език е различен от езика на преподаване. Платформата https://learnandplay.space/ работи на български, английски, испански и турски и се използва активно вече повече от 2 години от учители, родители и ученици. На нея можете да намерите и още идеи и помощни материали, които да подкрепят ежедневната работа с децата в начален етап на обучение.
 
Повече за проекта можете да намерите на сайта на европейската комисия или на нашия сайт.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg