Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity​

На 31 август 2022 осъществихме финалното събитие за представяне на резултате от работата ни по проект Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс. Разказахме в детайли за свършената работа от нас и партньорските ни организации през последните три години.

Дори и във времена на пандемия, работата по създаването на различните интелектуални продукти продължаваше, за да имаме изключителни крайни резултати към днешна дата. В събитието се включиха учители, образователни експерти и представители на неправителствени организации.

Повече информация за работата по проекта, както и наличните инструменти и материали можете да намерите на сайта ни.

Ще се радваме да се възползвате от безплатните ресурси, както и да се свържете с нас при всякакви допълнителни въпроси!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg