По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане

По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане.

 
На платформата можете да отговорите на един важен въпрос, свързан с професионалното образование в района:
 
Какво мислите за качеството на Професионалното образование в община Плевен?
 
На платформата можете да се запознаете и с два ключови документа:
  • План за изпълнение на пътна карта за устойчиво развитие на ПОО в Община Плевен през периода 2024 – 2030 г.

Повече за работата ни по проекта, както и всички създадени ресурси, можете да намерите на сайта ни.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg