Пресконференция за представянето на проект "Агенти на промяната"

На 30 октомври 2018 проведохме пресконференция за представянето на проект “Агенти на промяната”, дог № BG05M9OP001-4.001-0052 по ОП РЧР.

Социално отговорната инициатива е насочена към реинтегрирането на младите хора между 15 и 29-годишна възраст, които не работят и не учат, към образователната система или работната сфера,. Сред целите, заложени в нея е създаването и задълбочаването на връзката между институциите, влияещи върху процеса на реинтеграция чрез изграждане на платформата „Младежи на работа“ – виртуално пространство, свързващо младежи и работодатели, която се радва на все по-голям интерес.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg