Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел

Горди сме, че сме част от Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел от 7 до 10 октомври.

Най-голямото европейско обществено събитие от този вид е платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg