Teach2Learn – Tools for teaching independent learners Фондация “Образователно сътрудничество” започва работа по проектTeach2Learn – Tools for teaching independent learners, споразумение номер 2022-1-AT01-KA220-SCH-000088183, финансиран по програма Еразъм плюс. Начало на проекта: 01.10.2022 Край на проекта: 31.07.2025  В рамките на три години заедно с партньорите ни от Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция ще работим за създаването на иновативна […]