Готови сме с първият продукт по проекта PalLab

Споделяме с вас последните новини от проекта ни PalLab, който има за цел да подкрепи учителите медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники.
 
В момента, с партньорите ни работим по създаваенто на първият продукт, а именно: “Педагогически инструментариум за учители и медиатори, насочен към обучители и училищни учители и целящ да подпомогне интеграцията на ромските деца в училищния процес”.
 
Като част от него, вече е завършен и официално публикуван “Доклад от интервюта с учители и медиатори”. В него можете да намерите информация от споделеното от учителите от всички партньорски държави – България, Гърция, Турция, Румъния и Белгия.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg