Готов е първият ни интелектуален продукт по проекта Inn2Diversity

Работата ни по проекта Inn2Diversity, дог. 2019-1-UK01-KA201-062089 по програма Еразъм+ продължава. Готов е първият интелектуален продукт!

Той е насочен към насърчаване и организиране на обмена на съществуващи практики и иновативни подходи. В доклада ще намерите доказани или нововъзникващи мерки и програми, относно начините за постигане на приобщаващо и справедливо висококачествено обучение за специфичната целева група на проекта ни.

Целият “Доклад за мерки и програми, който развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, като частот продължаващото професионално обучение на учителите” можете да намерите на сайта ни или като последвате линка долу

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg