Готов е първият ни интелектуален продукт по проекта Inn2Diversity

Работата ни по проекта Inn2Diversity, дог. 2019-1-UK01-KA201-062089 по програма Еразъм+ продължава. Готов е първият интелектуален продукт!

Той е насочен към насърчаване и организиране на обмена на съществуващи практики и иновативни подходи. В доклада ще намерите доказани или нововъзникващи мерки и програми, относно начините за постигане на приобщаващо и справедливо висококачествено обучение за специфичната целева група на проекта ни.

Целият “Доклад за мерки и програми, който развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, като частот продължаващото професионално обучение на учителите” можете да намерите на сайта ни или като последвате линка долу

Контакти

Фондация "Образователно сътрудничество" (ФОС)

гр. София, ул. "Добруджа" 1, ет.3

a.portarska@ecf.bg

Bulgarian BG English EN