Кохезионната политика на ЕС в България - Vox Populi

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България – Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126 и е с продължителност 12 месеца – от 1 април 2019г. до 31 март 2020г.


Той има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и да повиши обществената информираност за дългосрочното въздействие на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Проектът се изпълнява в партньорство между Юнайтед Партнърс ЕООД и Фондация „Образователно сътрудничество“.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg