"Училището и ефективният учител" - втори workshop за ученици

На 25 юни 2021 успешно проведохме и втората ни работилница с млади хора в рамките на проект Inn2Diversity, дог. 2019-1-UK01-KA201-062089 по програма Еразъм+ на тема “Училището и ефективният учител”. Заедно с учениците от 135-то училище “Ян Амос Коменски” дискутирахме какво е важно за тях да проявява като поведение и компетенции един учител ежедневно. Предизвикателната училищна среда е място, което изисква различни професионални и личностни умения и компетентности, а за учителите това означава ежедневното им развиване.

Благодарни сме за срещата с пълна зала будни ученици и за откровените им споделяния за прекрасните учители, с които заедно израстват.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg