Учителите на ОУ Антон Страшимиров, село Бохот преминаха обучение по мотивационни техники

Позитивната атмосфера в класната стая изисква учителят в нея да е мотивиран и уверен в себе си. Ето защо като част от изпълнението на нашия проект Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-000 включихме работа и по тези теми.

 
Тема 2: “Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация” помогна на учителите от ОУ Антон Страшимиров, село Бохот да видят работата си като мотивиращ процес. В рамките на обучението бяха разгледани теми като:
  • рефрейминг,
  • мотивационно говорене и
  • групова динамика.

 

Очакваме с нетърпение да продължим процеса и да подкрепим допълнително учителите през онлайн обучението ни, което е естествено продължение на всяко едно от обученията ни в проекта.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg