Обучение на учители от ОУ "Любен Каравелов", град Пещера

В рамките на проекта “Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-0006 през изминалия уикенд се проведоха и първите ни обучения от тема 2: “Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация” с учителите на ОбУ “Любен Каравелов”, град Пещера.
 
За да сме максимално полезни, използвахме множество практически техники и похвати за оформянето на цялостен процес на учене чрез преживяване. Учителите споделиха различни истории от класната стая, за които опитахме заедно да намерим бъдещи решения за превенция.
 
Пожелаваме им успех във всички начинания!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg