Обучение на учители от СУ Асен Златаров, село Гиген

Обученията ни по проекта “Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-0006 продължават с партньорското ни училище по проекта СУ Асен Златаров, село Гиген. Като първо обучение за училището си, те избраха важната тема 2:  “Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация”.
 
В рамките на обучението, част от задачите на учителите от СУ Асен Златаров беше да преминат през лична работа за преосмисляне на тяхната роля на обучители и възпитатели, чрез промяна на перспективата и намиране на нова гледни точки и решения към предизвикателствата, пред които са изправени във всекидневната си работа.
 
Благодарим им за доверието да преминат през този процес с нас. Намираме във всяко обучение ново вдъхновение за дейността си.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg