Обучение на учители от ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене ​

Проведе се и второто ни обучение в рамките на проекта “Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-0006! Предстои да обучим учители от различни населени места по 4 основни теми.

Второто ни обучение се проведе с учителите на ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене, по тема 3 – “Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици. Освен общото удовлетворение от организацията, участниците споделиха като част от обратната им връзка, че намират обучението за изключително полезно и практично. Предстои да проверят уменията си и на практика в класната стая.

Очакваме ги с нетърпение и в предстоящите ни обучения!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg