Започваме нов проект - Learn and Play!

Започваме нов проект – Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин.

Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и Турция ще разработим нова методология, базирана на игрови подход и интерактивна платформа, в която активно да участват всички целеви групи по проекта – ученици, учители и родители.

Очаквайте скоро повече информация!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg