Представяне на проекта "Агенти на промяната" в Каспичан и Шумен

На 1 Октомври 2018 осъществихме представяне на проекта “Агенти на промяната”, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР пред представители от гр. Каспичан и гр. Шумен. 

Заедно с него, успешно проведохме и дискусия на тема “Неактивни младежи”, в която взеха активно участие зам.кмета на община Каспичан, служители на Община Каспичан, бюрата по труда, директори на училища и педагогически съветници от гр. Каспичан и гр. Шумен.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg