Новини

Издадохме първия бюлетин по проект PalLab Споделяме с вас представянето на първия бюлетин на европейската програма Pal Lab, насочена към обучението на учители и медиатори с цел предотвратяване на ранното отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход. Образованието е в основата на светлото бъдеще и е от съществено значение да се гарантира, че всяко дете има възможност да се развива успешно в своя академичен път. Чрез проекта Pal Lab по програма Еразъм+ имаме
Първа партньорска среща в Брашов по проект PalLab С радост споделяме с вас кадри от срещата на партньорите по програма PAL-LAB Erasmus+, която се състоя в живописния град Брашов, Румъния. Успешната среща насърчи дискусии относно резултатите от изследванията, свързани с образователните условия на ромските деца и младежи в участващите страни. Очертахме и бъдещи действия за овластяване и повишаване на уменията на учителите и медиаторите. Скоро ще споделим и първите резултати от работата ни по проекта! Повече за
Анализът направен по проект Teach2learn вече е достъпен и на български език Предоставяме ви вече и на български език осъщественото сравнително проучване по проекта Teach2Learn. Чрез него се запознахме с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните профили на учителите. В рамките на проучването се проведоха и интервюта с учители от всяка държава, за да определят конкретните нужди от обучение по темата четене с разбиране. Предстои ни
Готово е проучването на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение Работата ни по проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ продължава. В секция “Ресурси” на сайта ни ще намерите “Проучване на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение”. Докладът има за цел да предостави аналитична база за добри практики в сферата на
Завършихме първата част от изпълнението на втория ни работен пакет по проекта Teach2learn Държавите партньори по проекта Teach2Learn – Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция – приключиха успешно първата част от втория работен пакет. Партньорите по проекта, Compass, EVM, ECF, Social Impact Development Centre, PS I.Hadjijski, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, осъществиха сравнително проучване, чрез което се запознаха с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните
Вижте “Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен” Настоящият доклад “Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен” е разработен в рамките на проект“ Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Докладът е част от подготовката на