Новини

Представяне на проекта PalLab На 21 Октомври се проведе среща, на която представихме проекта ни Pal Lab Erasmus + Project – „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“, дог. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373. Целта на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното
Нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA Щастливи сме да споделим, че нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA – Европейска награда за иновативно обучение 2023, в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Церемонията по награждаването и последващите работни срещи и дискусии се провеждат под егидата на Еврокомисаря по иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж. От 23-ти до 25-ти ноември 2023, в гр. Брюксел, Белгия, представители на наградените
Готови сме с първият продукт по проекта PalLab Споделяме с вас последните новини от проекта ни PalLab, който има за цел да подкрепи учителите медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. В момента, с партньорите ни работим по създаваенто на първият продукт, а именно: “Педагогически инструментариум за учители и медиатори, насочен към обучители и училищни учители и целящ да подпомогне интеграцията
По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане.  На платформата можете да отговорите на един важен въпрос, свързан с професионалното образование в района: Какво мислите за качеството на Професионалното образование в община Плевен? На платформата можете да
Готови са финалните документи по проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ Готови са двата документа, създадени по проект “Пътна карта за адптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен”. “Пътна карта за устойчиво развитие на професионалното образование и обучение в община Плеве през периода 2023-2027” и “План за изпълнение на пърна карта” към нея отразяват политиката за професионално и
Издадохме първия бюлетин по проект PalLab Споделяме с вас представянето на първия бюлетин на европейската програма Pal Lab, насочена към обучението на учители и медиатори с цел предотвратяване на ранното отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход. Образованието е в основата на светлото бъдеще и е от съществено значение да се гарантира, че всяко дете има възможност да се развива успешно в своя академичен път. Чрез проекта Pal Lab по програма Еразъм+ имаме