Новини

Проектът ни Learn and Play беше представен в Европейската платформа за училищно образование Щастливи сме да споделим, че нашият проект Learn and Play, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейският съюз, номер на договора 2019-1-BG01-KA201-062561 беше представен в Европейската платформа за училищно образование. Статията “Игра, диалог и творчество при усвояването на основни умения” представя пет проекта по програма “Еразъм+”, в които се прилагат игри и игровизация, диалог и аргументиране, както и творчески подходи за подпомагане на
Mеждународна среща в Анкара в рамките на проект PalLab На 15 и 16 април 2024 г. екипът ни участва в международна среща в Анкара, в която се включиха на място всички партньори от проекта PalLab. Паралелно дадохме възможност и за онлайн участие на преподаватели и медиатори, които да подкрепят и дадат обратна връзка за работата ни по проекта до сега. В резултат, изработихме материали за предстоящото ни обучение и проведохме ползотворни дискусии. Смятаме, че събитието беше
Представяне на проекта PalLab На 21 Октомври се проведе среща, на която представихме проекта ни Pal Lab Erasmus + Project – „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“, дог. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373. Целта на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното
Пилотирахме програмата за обучение на учители по проект Teach2Learn Успешно пилотирахме програмата за обучение на учители, над която работихме съвместно с нашите партньори по проект Teach2Learn. През уикенда на 18-19.11.2023 се срещнахме с учители, с които проведохме ползотворни дискусии относно съдържанието на програмата, нейната практичност и полезност. Програмата за обучение се състои от 6 обучителни модула, отразяващи 6-те ефективни стратегии за подобряване на уменията на учениците за четене с разбиране, а именно: прогнозиране, правене на
Запис към уебинар за представяне на проект С радост ви представяме цялостен запис от за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен”. Събитието се проведе на живо и онлайн на 15.11.2023 и предостави възможност на всички участници да се запознаят с резултаите от проведените изследвания и вземат участие в стойностна дискусия. Благодарим за активното участие на всички! Към записа
Уебинар за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен” На 15.11 от 13 часа фондация “Образователно сътрудничество” и Община Плевен организират уебинар за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен” Договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Каним Ви да се включите на следния