Професионално
ориентиране

Поредицата работилници за личностно и професионално ориентиране

подпомага ученици в последните класове на гимназията да разкрият своите силни страни, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и постигнат ясна визия за професионалното направление, в което ще се развиват.

Програма за ученици 10-12 клас

В този модул умението, което развиваме е ПЛАНИРАНЕ! Дори и най-добрата цел може да изглежда трудна, нереална, далечна, ако нямаш план. Е, ние знаем как една цел може да стане лесна, реална, постижима и естествно ще споделим "алгоритъм", който да помогне.
 
Спокойно, нищо няма да изчисляваме..
 
Подготвили сме много интересни предизвикателства, с които по приятен начин се развиват умения за:
  • Управление на времето;
  • Концентрация;
  • Преодоляване на нашите вътрешни и някои външни "пречки";
  • НЕотлагане на всички онези задачи, които ни се струват досадни или трудни, но пък са част от плана ни към целта
 
Звучи лесно, нали? И Целите всъщност не са толкова недостижими! Ние вярваме, че всеки един от нас може да постигне успех и да учи и работи това, което му носи истинско удовлетворение, нещо, в което е добър и го прави щастлив! Затова тук  акцентираме върху силните ни страни и заедно развиваме умения, които са полезни в бъдеще.

Безплатни ресурси

Възползвайте се от наличните ни онлайн ресурси!

Първият е платформата ни за личностно и професионално ориентиране,  създаденa от
международен екип в рамките на проект “No Aim No Gain”Gain”, финансиран по програма Еразъм плюс.

Вторият ни ресурс е платформата за създаване на връзка между институциите и младите хора – Младежи на работа. Тя беше създадена в рамките на проект “Агенти на промяната”, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с “Юнайтед партнърс” ЕООД и община Каспичан