фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Представяне на проекта PalLab На 21 Октомври се проведе среща, на която представихме проекта ни Pal Lab Erasmus + Project – „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“, дог. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373. Целта на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното
Пилотирахме програмата за обучение на учители по проект Teach2Learn Успешно пилотирахме програмата за обучение на учители, над която работихме съвместно с нашите партньори по проект Teach2Learn. През уикенда на 18-19.11.2023 се срещнахме с учители, с които проведохме ползотворни дискусии относно съдържанието на програмата, нейната практичност и полезност. Програмата за обучение се състои от 6 обучителни модула, отразяващи 6-те ефективни стратегии за подобряване на уменията на учениците за четене с разбиране, а именно: прогнозиране, правене на
Запис към уебинар за представяне на проект С радост ви представяме цялостен запис от за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен”. Събитието се проведе на живо и онлайн на 15.11.2023 и предостави възможност на всички участници да се запознаят с резултаите от проведените изследвания и вземат участие в стойностна дискусия. Благодарим за активното участие на всички! Към записа
Уебинар за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен” На 15.11 от 13 часа фондация “Образователно сътрудничество” и Община Плевен организират уебинар за представяне на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен” Договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Каним Ви да се включите на следния
Нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA Щастливи сме да споделим, че нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA – Европейска награда за иновативно обучение 2023, в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Церемонията по награждаването и последващите работни срещи и дискусии се провеждат под егидата на Еврокомисаря по иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж. От 23-ти до 25-ти ноември 2023, в гр. Брюксел, Белгия, представители на наградените
Готови сме с първият продукт по проекта PalLab Споделяме с вас последните новини от проекта ни PalLab, който има за цел да подкрепи учителите медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. В момента, с партньорите ни работим по създаваенто на първият продукт, а именно: “Педагогически инструментариум за учители и медиатори, насочен към обучители и училищни учители и целящ да подпомогне интеграцията

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg