Балкански кораб - мнозинства и малцинства в медиите

На 1 ноември 2002 г. стартира проект”Балкански кораб – мнозинства и малцинства в медиите”. В него взеха участие ученици от средни училища от Албания, България, Македония и Румъния. По време на подготвителната работа екипите, определени да работат по проекта, следиха местната и национална преса, телевизия и радио в своята страна с цел да отбележат добри и лоши примери за това, как се отразяват проблемите на малцинствата в съответната страна. Те подготвиха материали по темата, които бяха представени по време на съвместната среща на екипите, състояла се от 4 до 7 декември 2002 г. в Почивна база на Министерство на образованието и науката, Банкя.

Като резултат, участниците в срещата изработиха заедно радиопредаване и междуучилищен вестник със заглавие “Ние всички сме равни”.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg