Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

С тази статия бихме искали да ви представим и финалния продукт, реализиран в рамките на проект Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс. Последният, пети интелектуален продукт представлява “Менторска програма, набор от инструменти и ръководство за ефективни учители и ментори”.

Този продукт включва два различни документа: учебни програми и модел на менторство. Учебната програма за курсовете е предназначена за координаторите на наставничеството и менторите. Моделът за менторство включва данни за процеса на менторство, от който се възползват наставляваните.

С помощта на този интелектуален продукт, училищата ще могат да възпроизвеждат процеса на менторство и да го включват в училищното си ежедневие. Наставляваните (учители със затруднения в управлението на ученето и преподаването) ще имат възможност да споделят трудностите си и да имат опитен човек, който да им дава отлични инструкции за ефективност на преподаването, което ще увеличи не само удовлетворението им от работата, но и ще подобри записването на ученици в неравностойно положение в училище, успеха в образованието и приобщаващата среда.

Очаквайте съвсем скоро и покана за включване в събитие, на което ще представим резултатите от всички реализирани интелектуални продукти по проекта. Ще се радваме да продължим темата за менторството в училище и занапред.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg