Първо събитие за разпространение на резултатите от проект In2Diversity

Организирахме първото събитие за разпространение на резултатите от проект In2Diversity, дог.N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс. Събитието се състоя в София в  присъствието на будни и заинтересовани учители. Благодарим им за позитивната атмосфера и обмена на опит!
 
Припомняме, че проектът INN2DIVERSITY има 2 основни цели:
 1. Да засили компетенциите на учителите да се справят със сложните реалности в класната стая, за да управляват по-добре многообразието и да поддържат учениците с разрушително поведение и дефицит на внимание ангажирани по време на учебния час, като им даде необходимите компетенции за изграждане на позитивни взаимоотношения между тях и тези ученици
 2. Създаване на модел за наставничество, който да подпомага училищата да споделят и възпроизвеждат добрите практики за управление на многообразието и сложните класни стаи, като по този начин им се предлага допълнителен инструмент за подобряване на нивата на удовлетвореност на учителите в класната стая и намаляване на различията в степента на успеваемост обучението.
 
Този проект се осъществява с подкрепата на още 7 партньорски организации:
 • Peterborough City Council, UK
 • Фондация “Образователно сътрудничество”, България
 • APROXIMARCOOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, Portugal
 • AMADORA INOVATION EM, UNIPESSOAL LDA, Portugal
 • COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE, Italy
 • SAN GIUSEPPE ONLUS, Italy
 • ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION, Romania
 • DIAKONIAAMMATTIKORKEAKOULU OY, Finland
 • Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, Romania

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg