Издадохме първия бюлетин по проект PalLab

Споделяме с вас представянето на първия бюлетин на европейската програма Pal Lab, насочена към обучението на учители и медиатори с цел предотвратяване на ранното отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход.
 
Образованието е в основата на светлото бъдеще и е от съществено значение да се гарантира, че всяко дете има възможност да се развива успешно в своя академичен път. Чрез проекта Pal Lab по програма Еразъм+ имаме възможност да си сътрудничим и да обменяме опит, знания и добри практики сред професионалисти от цяла Европа.
 
Нека направим промяна в живота на младите учащи в цяла Европа.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg