Представяне на проекта PalLab

На 21 Октомври се проведе среща, на която представихме проекта ни Pal Lab Erasmus + Project – „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“, дог. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373. Целта на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники.
 
На срещата представихме както идеята, дейностите и партньорството в проекта, така и вече завършените работни продукти. Част от работен пакет 2 беше и създаването на Компетентностна матрица, която вече можете да намерите прикачена на сайта ни в таб “Ресурси”.
 
Благодарим на всички участници за присъствието и ползотворната дискусия!
 
Всички актуални новини по проекта можете да следите тук, на сайта ни или на сайта на самия проект.
 

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg