Реализиране на интелектуален продукт 4 по проект Inn2Diversity

Напредва работата ни по проекта Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюси бихме искали да ви представим в повече детайли интелектуален продукт: “Обучителна програма за координатори и ментори”. Този документ включва резултатите от процесите на пилотиране, включително процесите на набиране, подбор и съчетаване, прилагани за координатори, ментори и наставлявани.

Програмата се състои от следните обучителни модули:

Модул 1: Основи на менторството

Модул 2: Комуникация

Модул 3: Емоционална интелигентност

Модул 4: Управление на конфликти и устойчивост

Модул 5: Управление на групата (само за координатори на ментори)

Модул 6: Предоставяне и прилагане на менторство

В документа ще откриете и набор от приложения, които да помогнат лесното осъществяване на менторските процеси след успешно преминаване на обучението.

Последната стъпка от работата ни по проекта ще бъде създаването на учебна програма за курсове за координатори и ментори, събираща в уникален документ ключовите стъпки за възпроизвеждане на процесите на менторство.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg