Проектът ни Learn and Play беше представен в Европейската платформа за училищно образование

Щастливи сме да споделим, че нашият проект Learn and Play, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейският съюз, номер на договора 2019-1-BG01-KA201-062561 беше представен в Европейската платформа за училищно образование.

Статията “Игра, диалог и творчество при усвояването на основни умения” представя пет проекта по програма “Еразъм+”, в които се прилагат игри и игровизация, диалог и аргументиране, както и творчески подходи за подпомагане на образованието в областта на основните умения на всички равнища – от ранното обучение до средното образование. Нашият проект е даден като пример в насърчаването на семействата да използват желанието на децата за онлайн игра като мотивиращ фактор за повишаване на резултатите им, както и за създаване на основа за сътрудничество с учителите.

Проектът е международен и включи партньорски  организации с дългогодишен опит в обучението на учители, обучението на родители, с опит в развитието на обучителни методики и редица изследвания в образованието от България, Ирландия, Испания и Турция. В рамките на проекта са създадени учебна програма по математика и четене с разбиране, базирана на проучването PISA, цифрова платформа и приложение за проверка на домашните работи, както и методически ръководства за потребителя, които да подобрят сътрудничеството между учителите и семействата.

 

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg