Staff training event, Learn and Play project, 9-11 November, Valjadolid, Spain

Обучение на екипа по проект Learn and Play, 9-11 ноември, Валядолид, Испания

Обучение на екипа по проект Learn and Play, 9-11 ноември, Валядолид, Испания.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg