Обучения по коучинг умения за кариерни консултанти

Успешно завърши обучението ни “Коучинг умения за кариерни консултанти”, което е част от проекта “No Aim No Gain”. То се проведе от 19ти до 21ви юни 2015 и беше насочено към подпомагане на консултантите и
пс
ихолозите в работата им за:

  • Изграждане на подходящи отношения с учениците;
  • Развитие на индивидуалния и групов вътрешен locus of control;
  • Използване на ефективни педагогически подходи, включващи кооперативни стратегии за учене;
  • Удовлетворяване на индивидуалните и групови потребности от развитие;
  • Ефективно задаване на въпроси и даване на обратна връзка.

Срещнахме се със страхотни хора и професионалисти, отдадени на идеята да помогнат на младите хора да изберат най-подходящия професионален път.

Благодарим за страхотната съпричастност и атмосфера на всички!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg