Платформата за онлайн кариерно ориентиране на ученици по проект No Aim No Gain вече работи!

Фондация „Образователно сътрудничество” и екипът по проекта “No aim no gain” създадоха уеб базирана платформа за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”.

Платформата помага на младите хора да разкрият своя личностен потенциал, индивидуални таланти и силни страни, за да направят информиран избор за своето бъдещо професионално развитие. Всеки ученик може да премине през модулите за самостоятелна работа и/или да се запише за консултация с кариерен консултант с методите на коучинга в нея.

Насреща сме за всякакви въпроси и коментари по работата на платформата.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg