Обява за набиране на експерти по проект "Учители в действие"

Във връзка с изпълнение на Дейност 1 „ Диагностика и изготвяне на инструменти за стратегическо и оперативно действие за работа в мултикултурна среда на училищата-партньори“ по проект “Учители в действие”, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР, Фондация „Образователно сътрудничество” обявява следните позиции за експерти:

  • 2 ключови експерти със специфичен опит в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието над 7 години, с ангажираност 317 часа за всеки
  • 2 младши експерти с опит между 3 и 7 години в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието, с ангажираност 120 часа за всеки

 

За повече информация кликнете върху бутона:

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg