фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA Щастливи сме да споделим, че нашият проект “Learn and play” е сред наградените с престижната EITA – Европейска награда за иновативно обучение 2023, в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Церемонията по награждаването и последващите работни срещи и дискусии се провеждат под егидата на Еврокомисаря по иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж. От 23-ти до 25-ти ноември 2023, в гр. Брюксел, Белгия, представители на наградените
Готови сме с първият продукт по проекта PalLab Споделяме с вас последните новини от проекта ни PalLab, който има за цел да подкрепи учителите медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. В момента, с партньорите ни работим по създаваенто на първият продукт, а именно: “Педагогически инструментариум за учители и медиатори, насочен към обучители и училищни учители и целящ да подпомогне интеграцията
По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане По проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ е създадена платформата за обществено обсъждане.  На платформата можете да отговорите на един важен въпрос, свързан с професионалното образование в района: Какво мислите за качеството на Професионалното образование в община Плевен? На платформата можете да
Готови са финалните документи по проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ Готови са двата документа, създадени по проект “Пътна карта за адптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен”. “Пътна карта за устойчиво развитие на професионалното образование и обучение в община Плеве през периода 2023-2027” и “План за изпълнение на пърна карта” към нея отразяват политиката за професионално и
Издадохме първия бюлетин по проект PalLab Споделяме с вас представянето на първия бюлетин на европейската програма Pal Lab, насочена към обучението на учители и медиатори с цел предотвратяване на ранното отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход. Образованието е в основата на светлото бъдеще и е от съществено значение да се гарантира, че всяко дете има възможност да се развива успешно в своя академичен път. Чрез проекта Pal Lab по програма Еразъм+ имаме
Първа партньорска среща в Брашов по проект PalLab С радост споделяме с вас кадри от срещата на партньорите по програма PAL-LAB Erasmus+, която се състоя в живописния град Брашов, Румъния. Успешната среща насърчи дискусии относно резултатите от изследванията, свързани с образователните условия на ромските деца и младежи в участващите страни. Очертахме и бъдещи действия за овластяване и повишаване на уменията на учителите и медиаторите. Скоро ще споделим и първите резултати от работата ни по проекта! Повече за

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg