Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав

“Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав” Проектът е финансиран в рамките на програма ФАР АКСЕС 2000

Проектът цели изграждане на ефективен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения са изолирани от училищната среда и маргинализирани.

Основната целева група на проекта е около 100 социално слаби деца от малцинствен произход, както и около 100 деца от мнозинството, всички на възраст 12-16 години. Учениците учат в училища със смесен етнически състав в пет населени места в България – гр. Момчилград, с. Бохот, Плевенско, гр. Сливен, гр. Лом, гр. София.

Вестникът на ОУ "Антон Страшимиров"

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg