Непознатият разказ: културата на идентичностите в българското училище

Фондация “Образователно сътрудничество” беше партньор и изпълнител на национално ученическо състезание за есе “Непознатият разказ-устната история, преданията и обичаите на моята етническа общност”.

В конкурса участваха ученици – представители на етническите малцинства в България на възраст от 14 до 19 години – арменци, евреи, роми, турци. Цел на конкурса беше дасе даде възможност на участниците да представят културните особености на етническите общности в България, тяхното съвместно съжителство в рамките на една общност с акцент върху взаимното зачитане на различията им.

Заключителна част на проекта бе семинарът по мултикултурно общуване, проведен на 29-30 юни 2002 г.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg