Завършихме първата част от изпълнението на втория ни работен пакет по проекта Teach2learn

Държавите партньори по проекта Teach2Learn – Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция – приключиха успешно първата част от втория работен пакет. Партньорите по проекта, Compass, EVM, ECF, Social Impact Development Centre, PS I.Hadjijski, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, осъществиха сравнително проучване, чрез което се запознаха с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните профили на учителите. В рамките на проучването се проведоха и интервюта с учители от всяка държава, за да определят конкретните нужди от обучение по темата четене с разбиране.

Повече подробности можете да намерите в окончателния анализ, който е съвсем скоро ще е достъпен на всички езици на партньорите по проекта.

Предстои ни да продължим работата си по този работен пакет, чието осъществяване ще доведе до разработването на инструменти за оценка на нуждите на учителите, преподаващи от 2. до 4. клас, от обучителна програма и създаването на инструмент Story Board, предоставящи различни дейности за постигане на четене с разбиране. 

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg