Пилотирахме програмата за обучение на учители по проект Teach2Learn

Успешно пилотирахме програмата за обучение на учители, над която работихме съвместно с нашите партньори по проект Teach2Learn. През уикенда на 18-19.11.2023 се срещнахме с учители, с които проведохме ползотворни дискусии относно съдържанието на програмата, нейната практичност и полезност.

Програмата за обучение се състои от 6 обучителни модула, отразяващи 6-те ефективни стратегии за подобряване на уменията на учениците за четене с разбиране, а именно: прогнозиране, правене на връзки, визуализиране, правене на изводи, задаване на въпроси и обобщаване.

Самата програма:

  • Помага на учителите да постигнат всички 6 умения за четене с разбиране с учениците:
  • Работи с първите две стъпки от таксономията на Блум 
  • Включва 6-те ефективни стратегии за подобряване на уменията на учениците за четене с разбиране
  • Насърчава учителите да използват и трите режима на умения и начини за комуникация в клас

Съвместната на работа с партньорите продължава, а ние ще продължим да споделяме всички създадени инструменти и материали с вас.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg