Анализът направен по проект Teach2learn вече е достъпен и на български език

Предоставяме ви вече и на български език осъщественото сравнително проучване по проекта Teach2Learn. Чрез него се запознахме с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните профили на учителите. В рамките на проучването се проведоха и интервюта с учители от всяка държава, за да определят конкретните нужди от обучение по темата четене с разбиране.

Предстои ни да продължим работата си по този работен пакет, чието осъществяване ще доведе до разработването на инструменти за оценка на нуждите на учителите, преподаващи от 2. до 4. клас, от обучителна програма и създаването на инструмент Story Board, предоставящи различни дейности за постигане на четене с разбиране.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg