Партньорска среща в гр. Каспичан по проект "Агенти на промяната"

Осъществихме партньорска среща в гр. Каспичан във връзка с изпълнението на Дейност 3 „Адаптиране и трансфериране на иновация 1″ на проект “Агенти на промяната” , дог № BG05M9OP001-4.001-0052.

Винаги има резултат, когато институциите работят заедно за младите хора в общината.

Контакти

Фондация "Образователно сътрудничество" (ФОС)

гр. София, ул. "Добруджа" 1, ет.3

a.portarska@ecf.bg

Bulgarian BG English EN