Проведохме първата онлайн работна среща на партьорите по проект PalLab

На 25 октомви 2022г. проведохме първата онлайн работна среща на партьорите по проект „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“ (PAL LAB), финансиран по програма Еразъм плюс с участието на партньори от Румъния, Гърция, Турция и Белгия. Фондация „Образователно сътрудничество е българският партньор в проекта.
 
Целта на проекта е да подкрепи учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. Ще бъдат разработени ценни инструменти за работа в мултикултурна среда, които ще помогнат учащите се да усвояват по-лесно и забавно учебния материал.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg