В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране. Той ще подпомогне определянето на подходящите компетентности и показатели, свързани с провеждането на програма за наставничество на учители, които се връщат на работа след дълго отсъствие, търсещи работа или други учители, които срещат трудности при справянето с деструктивното поведение на своите ученици.

На сайта на проекта можете да научите повече за всяка от трите роли в процеса на наставничество – координатор на наставника, наставник, наставляван – и да направите оценка за профила, който ви подхожда най-добре. Чрез това профилиране ще можете да изберете бъдещото си допълнително обучение и да заемете тази роля на работното си място.

Последвайте бутоните по-долу за достъп до самия инструмент, както и ако се интересувате от повече информация за самия проект и участието ни в него:

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg