Проект "Inn2diversity"

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за многообразието в клас, като развива професионалните им умения чрез нов неформален процес, който стимулира активното им участие и повишаване на компетенциите им през цялата кариера;

2) намаляване на прилагането на мерки/политики като наказания и временно отстраняване от училище, тъй като тези мерки водят по трайно отпадане на учениците от образователната система .

Що се отнася до нуждите на целевата група – учители и ученици, INN2DIVERSITY предлага нова методология – наставничество, като подход на системно ниво за овластяване на учителите със стратегии и инструменти за управление на многообразието в класната стая с цел по-добро ангажиране на учениците и превръщане на преподаването в удовлетворяваща професия.

Проектът INN2DIVERSITY има 2 основни цели: 1) да засили компетенциите на учителите да се справят със сложните реалности в класната стая, за да управляват по-добре многообразието и да поддържат учениците с разрушително поведение и дефицит на внимание ангажирани по време на учебния час, като им даде необходимите компетенции за изграждане на позитивни взаимоотношения между тях и тези ученици

2) създаване на модел за наставничество, който да подпомага училищата да споделят и възпроизвеждат добрите практики за управление на многообразието и сложните класни стаи, като по този начин им се предлага допълнителен инструмент за подобряване на нивата на удовлетвореност на учителите в класната стая и намаляване на различията в степента на успеваемост обучението.

Партньори по проекта Peterborough City Council, UK Фондация “Образователно сътрудничество”, България APROXIMARCOOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, Portugal AMADORA INOVATION EM, UNIPESSOAL LDA, Portugal COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE, Italy SAN GIUSEPPE ONLUS, Italy ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION, Romania DIAKONIAAMMATTIKORKEAKOULU OY, Finland Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, Romania

Ресурсите по всички проекти, над които работим и създаваме остават тук на сайта ни дори и след приключването на самия проект. Можете да ги достъпите по всяко време от таб “Ресурси” в менюто на сайта ни.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg