Готова е програмата за обучение по въпросите на многообразието и управлението на деструктивното поведение в класната стая ​

Програмата за обучение по въпросите на многообразието и управлението на деструктивното поведение в класната стая беше създадена в рамките на проект Inn2diversity, договор N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма„Еразъм плюс“.  Тя е стратегически инструмент, който предоставя необходимите инструменти за създаване на осведоменост относно ползите от инвестирането в програма за наставничество за обучение на учители за справяне с многообразието и управление на деструктивното поведение.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg