Успешно проведохме 3-дневно обучение за учители по проект Inn2Diversity

Дейностите ни по проект In2Diversity, дог.N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс”, продължават с успешното провеждане на обучение за учители. От 19 до 21 Юли 2021 работихме с 19 учители по нелеката тема за управлението на различна и многообразна класна стая. Успяхме да работим и дискутираме по няколко важни теми:
  1. Управление на класната стая и поведение на групата
  2. Взаимоотношения и социално-емоционално учене
  3. Лидерство, динамика в класната стая и мотивация на учениците
  4. Ефективни практики и политики в класната стая
Успяхме да проведем и онлайн сесия на 28 юли 2021 като продължаваща част от обучението ни.
 
Благодарим на нашите партньори по проекта, с които заедно обменихме опита си по темите в различните европейски държави и на учителите, участници в това обучение, с които споделихме този обмен.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg