Официално връчване на договора за проект "Букварче, бъди ми другарче"

Днес официално получихме договора за финансиране на проект “Букварче, бъди ми другарче” по ОП НОИР с номер BG05M2OP001–3.001 – 0085.

Пректът ще приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3 – 4 годишна възраст и ще подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата ще бъдат осигурени допълнителни занимания по български език и овладяване на важни социални и комуникативни умения, необходими преди постъпване в училище.

На добър час на целия екип!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg