Новини

Запитване за оферта за извършване на проучване и анализ на професионално/ дуално образование и нуждите на местния пазар в община Плевен​

Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон​

В рамките на проект Inn2Diversity проведохме пилотно обучение на програма за наставничество

Представяне на проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, в рамките на работна среща “Споделяне на добри практики за преодоляване на пропуските след обучението в ОРЕС”

Финално събитие за представяне на проект “Learn and Play

Първо събитие за разпространение на резултатите от проект In2Diversity

1 2 3 4 8

Контакти

Фондация "Образователно сътрудничество" (ФОС)

гр. София, ул. "Добруджа" 1, ет.3

a.portarska@ecf.bg

Bulgarian BG English EN