Новини

Четвърто обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче”, Кайлъка На 24, 25 и 26 ноември 2017 г. в Туристически дом “Кайлъка”, Плевен, се организира обучение за родители по Дейност 3 „Работа с родителите на деца от ромски произход, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина или група за предучилищна подготовка“ на проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
Трето обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче” На 20, 21 и 22 октомври 2017 г. в Учебна база на НСИ, с. Сливек, община Ловеч, проведохме обучение за родители. Обучението се осъществи в рамките на Дейност 3 „Работа с родителите на деца от ромски произход, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина или група за предучилищна подготовка“ на проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02. Проектът
Второ обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче” Осъществихме и второто обучение за родители в Учебна база на НСИ в с. Сливек. Участниците ни са наистина мотивирани да дадат най-доброто на децата си, а ние сме мотивирани да ги подкрепяме! Обученията се осъществяват в рамките на проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Повече
“Заедно живеем, учим, успяваме” – Първо обучение На 13 и 14 май 2017 обучихме на коучинг умения още 45 родители на деца от СУ “Сава Доброплодни” гр. Шумен по проект “Заедно живеем, учим, успяваме”, договор BG05M2OP001-3.002-0104-C01 по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Успехът е сигурен, когато всички сме в един отбор-ученикът, учителят и родителят. Затова в нашите проекти включваме винаги и обучение на родители. Благодарим, че ни се доверихте! Повече за проекта
Първо обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче” Проведохме първото от предстоящата поредица обучение на родители по проект „Букварче, бъди ми другарче“ по договор BG05M2OP001–3.001 – 0085 по ОП НОИР. Обучението се проведе в град Летница, а неговата цел е да се изградят у обучаемите мотивация и умения да въздействат на децата си да посещават училище и да участват активно в училищните дейности, както и да се изградят умения у родителите за създаване
Официално връчване на договора за проект “Букварче, бъди ми другарче” Днес официално получихме договора за финансиране на проект “Букварче, бъди ми другарче” по ОП НОИР с номер BG05M2OP001–3.001 – 0085. Пректът ще приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3 – 4 годишна възраст и ще подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата ще бъдат осигурени допълнителни