В рамките на проект Inn2Diversity проведохме пилотно обучение на програма за наставничество

Изключително сме щастливи, че имаме възможност да работим в консорциум с 8 организации от общо 6 европейски държави. Обединени сме и работим по две важни общи цели: да подсилим компетенциите на учителите да се справят със сложната реалност в класната стая и да създадем модел за наставничество, който да подпомага цялостния училищен процес.
 
До тук в рамките на проекта вече разработихме няколко интелектуални продукта, а този уикенд имахме възможност да представим (пилотираме) и създадената учебна програма  за наставничество за координатори и ментори в България. С нея училищата ще могат да възпроизведат процеса на наставничество и да го внедрят в училищното си ежедневие. Наставляваните (учители със затруднения в управлението на ученето и преподаването) ще имат възможност да споделят трудностите си с опитен човек (учител, действащ в качеството на наставник), а за успеха на тяхната професионална връзка ще се грижи координатор. Наставниците ще водят своите наставлявани чрез инструкции за ефективност на преподаването, увеличавайки не само тяхната удовлетвореност от работата, но и подобрявайки записването в училище на ученици в неравностойно положение, както и повишавайки успеха в образованието и приобщаващата среда.
 
Програмата на курса за обучение е разработена така, че да се предоставя както на координаторите, така и на наставниците. Състои се от общо 6 модула, един от които е насочен само към обучението на координатори:
 
Модул 1: Въведение в наставничеството
Модул 2: Комуникация
Модул 3: Емоционална интелигентност
Модул 4: Управление на конфликти и устойчивост
Модул 5: Управление на група (само за координатори)
Модул 6: Предоставяне на наставничество и прилагане на модела
 
Пилотирането на създадената програма дава възможност на учителите да изпробват и дадат своята обратна връзка за всеки един от модулите ѝ. Паралелно с нас, подобно пилотиране е организирано и в партньорските ни държави Финландия, Великобритания, Португалия, Испания и Румъния. Предстои да съчетаем обратната връзка на всеки един от партньорите по проекта, за да усъвършенстваме програмата.
 
Надяваме се да можем да ви предоставим цялата програма в най-скоро време.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg