Обучение на учители от Професионална гимназия "Тодор Пеев", град Етрополе

Започнахме изпълнението на проект “Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-0006! В рамките на проекта предстои да обучим учители от различни населени места по 4 основни теми.

Първото ни обучение е с учителите на Професионална гимназия “Тодор Пеев” от град Етрополе по тема 3 – “Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици. В рамките на три дни успяхме да преминем през множество задачи и процеси, за да си тръгнат с нови знания и умението да използват коучинг в успешно в класната стая.

Очакваме ги с нетърпение и в предстоящите ни обучения!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg