Фондация “Образователно сътрудничество“ започна нов партньорски проект по програма „Еразъм плюс“ - Inn2diversity

Фондация “Образователно сътрудничество“ започна нов партньорски проект по програма „Еразъм плюс“ – Inn2diversity, договор N2019-1-UK01-KA201-062089.

Началото на проекта е 1.9.2019.

В продължение на 36 месеца партньорите от Великобритания, България, Румъния, Португалия, Италия и Финландия ще се фокусират върху подготовката на учителите за управление на етническото и културно многообразнообразие в класната стая, като им предоставят нови инструменти, които да стимулират активното им участие в развитието на нужните компетентности.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg