Започнахме нов проект заедно с Юнайтед партнерс!

Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“ е финнасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126 и има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за въздействието на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Проектът ще популяризира конкретни резултати от реализирани европейски проекти в България, като разкаже истории, как Кохезионната политика на ЕС е помогнала на хора да си намерят работа, да подобрят своите знания и умения, да осигурят адекватна грижа за нуждаещи се в затруднено положение, да обменят опит в друг град или държава, да развият бизнес. или как се е подобрила инфрастурктувата или качеството на водата и въздуха.

Подходът на проекта е иновативен, тъй като ще се фокусира върху ангажирането на широка аудитория чрез „разказване на истории“, а не чрез представяне на сухи факти и цифри. Ще се извърши анализ на отразяването на Кохезионната политика на ЕС в българските медии и ще бъдат подбрани десетте теми, които най-много вълнуват аудиторията. Анализът и подбраните теми ще служат като отправна точка за стратегическата рамка, в която ще се развива цялостната комуникационна кампания.

Ще бъдат организирани две работилници с участието на международни експерти и студенти от последен курс специалност „Журналистика“ от български университети. След като преминат обучение, с помощта на експертите, студентите ще разкажат и визуализират историите по разбираем, интересен и привлекателен за аудиторията начин. Съдържанието, което ще се генерира по време на работилниците, ще бъде събрано и публикувано на иновативна уеб страница.

Чрез интензивно популяризиране на съдържанието на уеб страницата, хората ще бъдат мотивирани не само да четат, но и да участват и да споделят историите, които харесват и да ги публикуват и коментират в собствените си социални мрежи, като умножават ефекта върху целевата аудитория на местно, регионално и национално ниво.

За най-активните ще има и награда-тридневно посещение на институциите на ЕС в Брюксел.

Очаквайте новини по проекта!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg