Новини

Анализът направен по проект Teach2learn вече е достъпен и на български език Предоставяме ви вече и на български език осъщественото сравнително проучване по проекта Teach2Learn. Чрез него се запознахме с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните профили на учителите. В рамките на проучването се проведоха и интервюта с учители от всяка държава, за да определят конкретните нужди от обучение по темата четене с разбиране. Предстои ни
Готово е проучването на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение Работата ни по проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ продължава. В секция “Ресурси” на сайта ни ще намерите “Проучване на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение”. Докладът има за цел да предостави аналитична база за добри практики в сферата на
Завършихме първата част от изпълнението на втория ни работен пакет по проекта Teach2learn Държавите партньори по проекта Teach2Learn – Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция – приключиха успешно първата част от втория работен пакет. Партньорите по проекта, Compass, EVM, ECF, Social Impact Development Centre, PS I.Hadjijski, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, осъществиха сравнително проучване, чрез което се запознаха с програмите за четене и методиките на преподаване в различните страни партньори по проекта и професионалните
Вижте “Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен” Настоящият доклад “Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен” е разработен в рамките на проект“ Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Докладът е част от подготовката на
Първата ни работна среща по проекта Teach2Learn се проведе в Инсбрук Началото на работната ни седмица започна в Инсбрук, Австрия. Споделяме няколко снимки от първата ни работна среща по проекта Teach2Learn – Tools for teaching independent learners, финансиран по програма Еразъм плюс. Благодарим от сърце на колегите ни за ползотворната работа и споделените идеи, за да можем успешно да осъществим заложените в проекта ни цели! За повече информация и актуални новини, можете да следите тук: Повече за
Молба за оферта за извършване на информационни дейности по проект Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участници да изпратят оферти за извършване на информационни дейности с цел популяризиране на проекта и насърчаване гражданския мониторинг на изпълнението на Споразумението и Плана за действие